строительный лого

Будівельний факультет був створений 2 лютого 2015 року шляхом реорганізації Містобудівельного факультету.      Але історія створення факультету бере свій початок з 1922 р. На той час Всеукраїнський технікум комунального господарства мав три факультети: фінансово-економічний, промисловий і житлово-будівельний та впорядкування, які переважно мали економічне спрямування. А вже з 1930 р. у тодішньому Харківському інституті комунального господарства здійснювалась підготовка інженерів-економістів з містобудування і планування населених міст та з житлово-комунального будівництва.

У 1932 р., з огляду на потребу комунального господарства в інженерних кадрах, було проведено реорганізацію факультету та започатковано підготовку фахівців з містобудування та паркового будівництва. А у 1934 р. інженерні спеціальності факультету мали вже три спеціалізації: цивільне будівництво, містобудування та паркобудівництво.

У 30-ті та повоєнні роки ХХ століття особливо необхідними та перспективними стали курси з будівельних конструкцій: розпочалася епоха архітектурного конструктивізму, сталі та бетону. У ХІІКБ, в одному з перших навчальних закладів країни, був розроблений курс із залізобетонних конструкцій. Започаткував і розвивав його професор Я.В. Столяров.

В цей же період до роботи на факультеті був залучений Б.І. Дмитрієв, що мав багатий досвід практичної роботи в Українському науково-дослідному інституті споруд. Прихід такого фахівця в інститут став визначальним для розвитку будівельних спеціальностей на факультеті. Він створив кращу в Україні лабораторію будівельних матеріалів. У різні роки Б.І. Дмитрієв працював деканом факультету, заступником директора, очолював кафедру будівельних матеріалів та будівельного виробництва.

У 1942 р., згідно з розпорядженням Народного комісаріату комунального господарства УРСР, були організовані нові факультети, у тому числі за спеціальністю цивільне і промислове будівництво. Очолив кафедру Я.В. Столяров. У цьому ж році було засновано кафедру нарисної геометрії і креслення. Першим її завідувачем був призначений доцент Г.П. Звягінцев.

В наслідок всіх реорганізацій, у 1946 р. на будівельному факультеті почали готувати спеціалістів за фахом «Житлово-комунальне будівництво».

За останні десятиліття відбулося чимало змін в структурі факультету: частина кафедр вийшла з його складу, на їх місце прийшли нові, деякі змінили свої назви. Зазнавало змін і керівництво факультету. У різні роки факультет очолювали: Б.І. Дмитрієв, Л.М. Окуневський, О.П. Сівцов, Ю.Т. Лупан, Б.М. Коржик, М.П. Бурак, В.І. Лусь, Т.Д. Рищенко.

Завдяки невтомній і наполегливій праці багатьох своїх співробітників, діяльність Будівельного факультету і сьогодні спрямована на підтримання високого статусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та його розвиток.

Зараз на Будівельному факультеті здійснюють підготовку бакалаврів і магістрів 4 випускові кафедри:

- кафедра Земельного адміністрування та геоінформаційних систем (зав. каф. кандидат технічних наук Нестеренко С. Г.)

-кафедра Будівельних конструкцій (зав. каф. професор Шмуклер В.С.);

-кафедра Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології (зав. каф. доцент Александрович В.А.);

-кафедра Будівельного виробництва та будівельних матеріалів (зав. каф. професор Кондратьєв О.В.);

Будівельний факультет очолює доктор економічних наук, професор Мамонов Костянтин Анатолійович.


Новини

На сайті 35 гостей та 0 користувачів