Наукові напрями кафедри Земельного адміністрування і геоінформаційних систем:

‑ земельне адміністрування;

‑ містобудівний моніторинг використання земель міського середовища;

‑ геодезичне забезпечення використання земель міського середовища;

‑ методи використання даних аерокосмічного знімання у задачах землеустрою;

‑ методи і моделі формування використання земель підземної інфраструктури.

Аспірантура:

‑ у 2014 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель». У аспірантурі навчаються 3 аспіранта та 2 здобувача;

‑ у 2015 році відкрито спеціалізовану вчену раду К 64.089.05 для захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель»;

‑ у 2016 році відбувся перший захист за вказаною спеціальністю та присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук ст. викладачу кафедри ГІС, ОЗ та НМ Пирковій О. В.;

‑ на кафедрі відкрито освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії із спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», за якою навчається один здобувач.

       Наукові напрями кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології:

- Побудова тривимірної моделі геологічної будови міста Харкова за допомогою ГІС технологій;

Безымянный2

- Дослідження поведінки грунтів при динамічних навантаженнях;

Безымянный3
- Хімічне закріплення грунтів;
- Взаємна робота системи «основа - фундамент - споруда» в складних інженерно-геологічних умовах; оцінка ризиків системи. Моделювання процесів, що відбуваються в даній системі.

Безымянный4


Новини

На сайті 54 гостя та 0 користувачів