1. Засідання старостату відбувається по вівторках о 9.00 годині, аудиторія 309 бмк. Явка обов'язкова.

2. Студенти, які мають статус сироти, інвалідність та інш., подати копії документів до деканату.

3. Старостам груп своєчасно сдавати щотижневий звіт відвідування занять до деканату у п'ятницю.

4. Студентам (юнакам), які поступили на 1 курс та новоприбулим, стати на військовий облік у 2-ій частині  (аудиторія 245 етк) для оформлення відсрочки призиву у ВСУ.

5. Студентам, які  помилково мають академічну заборгованість, звернутися до деканату із заліковою книжкою.

6. Терміново ліквідувати заборгованість за медпунктом.

7. Студенти, які втратили документи, звернутись до деканату із пояснювальною запискою та заявою про видачу дублікату документу.

8. Терміново поселитися до гуртожитку до початку навчального року, для цього неоюхідно отримати ордер у заступника декана, і прєд'явити квитанцію про оплату у розмірі 1500 грн.

9.Терміново оплатити контракт.

10. Студентам 3, 4 курсів, які навчаються на кафедрі військової підготовки, написати заяву про звільнення від відвідування занять.

11. Терміново ліквідувати академічну заборгованість.