Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма:

- ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

(ступінь бакалавра, ступінь магістра)

 

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», освітні програми:

- ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

(стунінь бакалавра)

- ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

(ступінь магістра)

- ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР

(ступінь магістра)

- ОЦІНКА ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА

(ступінь магістра)

 

Освітня діяльність проводиться на підставі ліцензії

АЕ № 458268 від 16.04.2014р., ІV рівня акредитації.

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

       «Бакалавр» — строк навчання 4 роки.

       Інженер, здатний розв’язувати типові професійні

       і наукові задачі в будівництві.

        «Магістр» — строк навчання 1,5 - 2 роки.

       Інженер-науковець, здатний розв’язувати проблемні наукові і професійні задачі в будівництві.

 

     Навчання на факультеті здійснюється згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTС), що спрощує визнання дипломів про вищу освіту в Європі та сприяє мобільності студентів.

Форми навчання на факультеті – бюджетна, контрактна.

  Вартість навчання за 2016-2017 н.р.на рівні:

-Бакалавра за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія» (Промислове  та цивільне будівництво)», «Геодезія та землеустрій (Геодезія, картографія та      землеустрій)»10 300 грн. на рік;

- Магістра за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та  цивільне будівництво)», «Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і    технології)» 11 200 грн. на рік;

Магістра за спеціальністю «Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого  майна)» 11 600 грн. на рік;

- Магістра за спеціальністю «Геодезія  та  землеустрій  (Землеустрій та кадастр)»  14 000 грн. на рік.